IP-Phone-Paging-Console
Lắp đặt hệ thống loa âm thanh thông báo IP Audio
Ngày cập nhật 01/05/2021

Hệ thống loa âm thanh thông báo để truyền các thông điệp cho nhân viên, khách hàng và dùng trong các tình huống khẩn cấp được dùng phổ biến tại các doanh nghiệp là khách sạn, resort, trường học, bệnh viện, nhà xưởng, ngân hàng, phòng giao dịch, .v.v. Theo truyền thống, các hệ thống…

Giải pháp VoIP

Xem thêm
Lắp đặt hệ thống loa âm thanh thông báo IP Audio
Ngày cập nhật 01/05/2021

Hệ thống loa âm thanh thông báo để truyền các thông điệp cho nhân viên, khách hàng và dùng trong các tình huống khẩn cấp được dùng phổ biến tại các doanh nghiệp là khách sạn, resort, trường học, bệnh viện, nhà xưởng, ngân hàng, phòng giao dịch, .v.v. Theo truyền thống, các hệ thống…

Giải pháp hội nghị truyền hình

Xem thêm
Thiết bị hội nghị truyền hình, giải pháp họp trực tuyến Video
Ngày cập nhật 25/08/2020

Với sự tiện lợi và đặc biệt là tiết kiệm chi phí cho việc tổ chức các cuộc họp, hỗ trợ chuyên môn, các thiết bị hội nghị truyền hình ngày càng được ưa chuộng, sử dụng rộng rãi ở các tổ chức, doanh nghiệp. Hội nghị truyền trực tuyến qua mạng internet cho phép…