Thiết bị Gateway

Thiết bị Gateway là thiết bị chuyển đổi các giao diện trong hệ thống tổng đài điện thoại viễn thông, giữa các giao diện VoIP, TDM, GSM, ISDN. Giải pháp này có thể kết nối các hệ thống công nghệ cũ analog sang công nghệ mới VoIP, GSM và ngược lại.

Giải pháp này giúp các doanh nghiệp tiết kiệm được chi phí đầu tư khi có thể tận dụng được hạ tầng analog cũ có sẵn. Giải pháp này cũng giúp doanh nghiệp kết nối hệ thống đang sử dụng sang giao diện khác nhau để kết nối các chi nhánh, giảm chi phí cước viễn thông hàng tháng.

Với yêu cầu khắt khe về một hệ thống liên lạc không được ngắt quãng, ví dụ như đàm thoại trực tuyến. Thiết bị Gateway có thể dùng như một đường dây viễn thông sự phòng, đảm bảo việc liên lạc luôn được thông suốt.

Với ứng dụng trong các trường hợp hạ tầng viễn thông có dây không có sẵn, các thiết bị Gateway GSM có thể giúp kết nối hệ thống tổng đài hiện có vào mạng di động.

Thiết bị Gateway là giải pháo lí tưởng để chuyển đổi giao diện giữa các hệ thống, giúp doanh nghiệp linh hoạt trong việc kết nối hạ tầng viễn thông khác nhau, từ đó giảm chi phí đầu tư, giảm cước viễn thông hàng tháng.

Hiển thị 12 sản phẩm