Điện thoại bàn Analog

Điện thoại bàn Analog đã hỗ trợ các doanh nghiệp thúc đẩy giao tiếp kinh doanh trong nhiều thập kỷ, giúp tiết kiệm chi phí cuộc gọi bằng cách chia sẻ đường dây PSTN ngoại mạng. Được xây dựng trên dây đồng tiêu chuẩn và điện thoại POTS, điện thoại cố định Analog đáng tin cậy, cung cấp chất lượng thoại tốt và có các tính năng cơ bản như quay số, giữ, tắt tiếng, quay số lại và quay số nhanh. Người dùng cũng có thể chuyển cuộc gọi giữa các máy nhánh dễ dàng. Do tính đơn giản và tiềm năng mở rộng hạn chế, điện thoại để bàn công nghệ Analog có giá tương đối rẻ để mua.

Hệ thống điện thoại bàn tương tự sử dụng chủ yếu là phần cứng và ít mô-đun hơn nên có thể tốn kém để hỗ trợ, cấu hình và nâng cấp. Việc cấu hình thay đổi vị trí của tiện ích mở rộng yêu cầu kỹ thuật viên chuyên nghiệp thực hiện. Do vậy, mua điện thoại để bàn tương tự sẽ rẻ hơn trong ngắn hạn, nhưng những hạn chế trên có thể sẽ ảnh hưởng tới người dùng tới chi phí triển khai thi công lắp đặt, mở rộng hệ thống trong tương lai

Ngày nay, doanh nghiệp hầu hết đã chuyển sang điện thoại để bàn trên giao diện IP. Bên cạnh tính năng thoại, giao diện IP còn có thể cho phép các tính năng nhắn tin hợp nhất như gửi thư thoại tới email, gửi fax tới email, thư thoại tự động, nhấp để quay số và ứng dụng VoIP trên máy tính để bàn.

Hiển thị 8 sản phẩm