Tổng đài PABX

Tổng đài PABX là thiết bị trung tâm chuyển mạch các cuộc gọi trong hệ thống tổng đài điện thoại PABX chi nhánh tự động riêng. Tổng đài tự động PABX hỗ trợ kết nối nhiều thiết bị trong mạng điện thoại nội bộ riêng và chia sẻ đường dây PSTN công cộng, ví dụ: điện thoại bàn Analog hoặc máy fax và máy trả lời điện thoại với nhau. Điều này cho phép các cuộc gọi nội bộ có thể được thực hiện miễn phí mà không cần sử dụng mạng điện thoại công cộng. Trong khi chỉ cần một hoặc vài số điện thoại ngoại mạng để liên lạc với khách hàng mà vẫn đạt được hiệu quả giao tiếp cao và tiết kiệm chi phí cước gọi. Tùy thuộc vào loại hệ thống điện thoại và cấu hình, các đường dây nội bộ có thể được gọi trực tiếp từ bên ngoài bằng cách quay số trực tiếp hoặc gián tiếp. Hệ thống tổng đài điện thoại PABX cần có các yêu cầu cơ bản để thi công lắp đặt, gồm: 

  • Cần có đường dây điện thoại riêng độc lập.
  • Mỗi tính năng như lời chào, ghi âm cuộc gọi,… cần có các phần cứng riêng độc lập để hỗ trợ.
  • Mở rộng hệ thống tùy thuộc vào tổng đài PABX hiện có, có thể không thực hiện được do đã cố định phần cứng hoặc có thể mở rộng bằng các module và sau đó bổ sung thêm các điện thoại bàn.

Tổng đài điện thoại nội bộ PABX thường cung cấp một số tính năng để giúp việc giao tiếp thuận tiện hơn đáng kể, bao gồm chuyển đổi, cuộc gọi hội nghị và nhận cuộc gọi. Người dùng có thể nhận cuộc trực tiếp, hoặc tổng đài nội bộ PABX có thể trả lời cuộc gọi đến tự động khi tích hợp với một thiết bị trả lời IVR, hoặc chuyển tiếp tới số máy điện thoại khác. Với cuộc gọi hội nghị, một số thuê bao có thể được bao gồm trong một cuộc gọi và mọi người có thể nói chuyện với tất cả các bên tham gia cuộc gọi. Các tính năng tiêu biểu khác của tổng đài nội bộ là gọi lại, chờ cuộc gọi, chuyển cuộc gọi và chuyển tiếp cuộc gọi.

Khi công nghệ điện thoại phát triển, công nghệ và chức năng của các tổng đài điện thoại tự động cũng thay đổi đáng kể. Trong những ngày đầu, các tổng đài chi nhánh tự động tư nhân hoạt động tương tự và có thể kết nối với mạng điện thoại công cộng qua một số đường dây song song. Với sự số hóa và sự ra đời của ISDN, các tổng đài chi nhánh tự động tư nhân thường được kết nối bằng cách sử dụng cái gọi là kết nối ghép kênh chính ISDN, cho phép 30 kết nối song song với mạng điện thoại công cộng.

Ngày nay, công nghệ thoại qua IP (VoIP) đang dần được ưa chuộng và thay thế các hệ thống tổng đài PABX cũ. VoIP PBX cho phép các chức năng dựa trên phần mềm của các phần mở rộng có thể được thực hiện dễ dàng hơn thay vì phần cứng cố định. Các hệ thống tổng đài điện thoại này hoạt động trên nền tảng mạng LAN/WAN, truyền tín hiệu qua giao thức IP với SIP để liên lạc với điện thoại hoặc mạng điện thoại công cộng.

Hiển thị 1–16 của 24 sản phẩm