Thêm số điện thoại nội bộ SIP vào tổng đài Planet IPX-330

 

Bình luận trên Facebook