Tổng đài Panasonic

Tổng đài Panasonic là một hệ thống truyền thông liên lạc và kế thừa hiệu quả về chi phí dành cho các công ty vừa và nhỏ. Tổng đài điện thoại Panasonic có thể được thiết kế và mở rộng một cách hiệu quả theo nhu cầu sử dụng thực tế. Tổng đài nội bộ Panasonic có các tính năng nâng cao và bắt đầu từ 6 trung kế analog và 18 phần mở rộng, lên đến 192 phần mở rộng với Bộ mở rộng.

Với các phiên bản tổng đài lai Hybrid của Panasonic cũng là một hệ thống liên lạc truyền thông hợp nhất có các tính năng IP phong phú như liên kết di động, tích hợp thư thoại và e-mail, nhắn tin nhanh (trò chuyện). Tổng đài điện thoại nội bộ Panasonic cũng có thể sử dụng các ứng dụng cài sẵn như giải pháp trung tâm cuộc gọi, giải pháp di động và hệ thống thư thoại để cung cấp công việc hiệu quả hơn và tăng sự hài lòng của khách hàng.

Hiển thị 4 sản phẩm