Thiết bị dùng SIM

Thiết bị dùng SIM bao gồm các thiết bị GSM/3G/4G LTE Gateway dùng SIM, điện thoại bàn IP Phone dùng SIM, sử dụng công nghệ VoIP chuyển đổi tín hiệu hoặc để nghe gọi điện thoại qua mạng di động.

Lợi ích của các thiết bị dùng SIM sử dụng công nghệ VoIP là tiết kiệm tối đa chi phí nghe/gọi điện thoại tại các khu vực không có đường dây internet cố định, hoặc thiết lập trung tâm cuộc gọi sử dụng nhiều SIM.

 

Hiển thị 4 sản phẩm